Plakat Festiwalu Fotografii

6. edycja Festiwalu Fotografii „W Ramach Sopotu” odbyła się w dniach 4-20 września 2020

Ten rok – 2020 – jest bardzo dziwny i trudny. Pandemia, która wzięła we władanie świat, ma wielowymiarowy wpływ na całe nasze życiu w makro- i mikroskali. To oddziaływanie wciąż trwa i ewoluuje – tak w sferze codziennego funkcjonowania, jak i na poziomie emocjonalnym. Formuła festiwalu fotografii W ramach Sopotu i jego struktura musiały na bieżąco się zmieniać i adaptować do nowych warunków, na które nikt nie miał i nie ma wpływu. Jednym z głównych jego elementów są przecież rezydencje, w ramach których zaproszeni artyści realizują na terenie Sopotu dowolnie wybrane przez siebie projekty fotograficzne. Możliwości wykonania tego zadania zostały bardzo ograniczone.

Tegoroczne niepokojące wydarzenia mają więc bezpośredni i długofalowy wpływ na działania wszystkich osób związanych z przygotowaniem festiwalu, zwłaszcza artystów, i w wielu mniej lub bardziej odczuwalnych aspektach odcisnęły swoje piętno na wyborze tematów i sposobie ich realizacji. 

W tym roku do pracy twórczej w Sopocie zaprosiliśmy Martę Berens, Maksymiliana Rigamontiego i Piotra Zbierskiego, poza tym swoje premierowe wystawy będą pokazywać Katarzyna Mirczak i Maciej Stępiński, których prace również aż do ostatniego momentu nabierały kierunku i kształtu, by w końcu przybrać ostateczną formę.

Paradoksalnie mimo czasu frustrującej izolacji i niepewności wiele prezentowanych na festiwalu prac, choć nie zawsze w bezpośredni i oczywisty sposób, dotyka elementu podróży i przestrzeni. Nie tylko w znaczeniu przemieszczania się, ale także na poziomie metaforycznym: podróży wewnętrznej, intymnej, emocjonalnej czy historycznej. Artyści uwzględnili w swoich projektach nowe wrażenia, nowe doświadczenia i obserwacje nadające pracom specyficzny wymiar, prowokujący do refleksji i do spojrzenia na rzeczywistość z dystansu. 

W tym roku festiwal fotografii W ramach Sopotu gości dwóch artystów spoza Polski. Sergey Melnitchenko z Ukrainy oraz Valentyn Odnoviun z Litwy zaprezentują swoje najnowsze wystawy, jak również autorskie projekty wykonane w Sopocie w trakcie trwania festiwalu. Ponadto będzie można zobaczyć wystawę Zosi Promińskiej oraz – dzięki uprzejmości Opolskiego Festiwalu Fotografii, który tworzy kolekcję polskich książek fotograficznych.

ORGANIZATORZY:

PRODUCENT WYKONAWCZY:

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:

PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI:

@wramachsopotu