Rafał Milach – Pracownia Akustyki Morza

w ramach sopotu

PRACOWNIA AKUSTYKI MORZA