Dyrektor festiwalu

Tomasz Bergmann
wramachsopotu@gmail.com
(+48) 512-156-930

Urząd Miasta Sopotu

ul. Tadeusza Kościuszki 25/27
81-704 Sopot

Producent Festiwalu

Patrycja Tuchanowska-Ruszkiewicz
Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej
promocja@sopot.pl
(+48) 58 521-38-48

Koordynator Festiwalu

Tobiasz Niemasik
wramachsopotu@gmail.com
(+48) 690-995-137

@wramachsopotu