Prace rezydentów 2016

w ramach sopotu
Jacek Kołodziejski & Anna Łoskiewicz-Zakrzewska
Jacek Piotrowski
Wojtek Wieteska

WWIETESKA WWIETESKA WWIETESKAWWIETESKA

Magda Wunsche & Aga Samsel

Zosia Zija & Jacek Pióro