8. edycja konkursu #ramysopotu

Weź udział w kolejnej edycji konkursu #ramysopotu i zdobądź atrakcyjne nagrody.

Krok 1.

Wstaw zdjęcie na Instagramie i oznacz je hashtagami: #ramysopotu oraz #loves_sopot

Krok 2.

Wyślij zdjęcie w formacie JPG na maila: konkurs@wramachsopotu.pl

Krok 3.

Oczekuj na wyniki konkursu, w którym masz szansę wygrać aparat od cyfrowe.pl

Regulamin

konkursu

#ramysopotu

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „#ramysopotu” zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu „Konkursem” jest Miasto Sopot zwane dalej „Organizatorem”.

2. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i akceptuje jego postanowienia. Informacje o konkursie oraz pełny regulamin konkursu umieszczony jest na stronie internetowej: www.wramachsopotu.pl

3. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia…

§ 2

KONKURS – ZASADY

1. Każde zdjęcie które ma wziąć udział w konkursie powinno być zamieszczone w aplikacji społecznościowej Instagram i odpowiednio otagowane konkursowym hashtagiem: #ramysopotu i #loves_sopot. Zakwalifikowane zdjęcie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres konkurs@wramachsopotu.pl. Zdjęcie musi być w formacie JPG, w rozdzielczości minimum 2000px/krótszy bok. (w razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości).

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace…

§3

OCENA PRAC

1. Oceny prac konkursowych dokona Jury w składzie: Patrycja Tuchanowska- Ruszkiewicz, Krzysztof Salwarowski, Tomasz Maryks, Adrian Werner, Maciek Wróblewski.

2. Autor najwyżej ocenionej pracy otrzyma aparat fotograficzny do zdjęć natychmiastowych z ładunkiem. Organizator zastrzega sobie możliwość wyróżnienia innych prac poprzez informację o ich wyróżnieniu na portalu.

3. Wyróżnienia i nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci, określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę…

Copyright © 2022 W Ramach Sopotu
Skip to content