Maciej Moskwa (1982) mieszka i pracuje w Gdańsku. Jest absolwentem i wykładowcą
Sopockich Szkół Fotografii. Zajmuje się fotoreportażem i długoterminowymi projektami
fotograficznymi. Od 2011 wielokrotnie podróżował do Syrii, gdzie zajął się
dokumentowaniem skutków konfliktu i rewolucji antyrządowej. Efektem tej pracy jest
wydana wspólnie z Rafałem Grzenią, w 2016 roku,  książka “Sura”. Moskwa jest
założycielem kolektywu “Testigo Documentary”, powstałego w 2009 roku i skupiającego
dokumentalistów zajmujących się tematami społecznymi i politycznymi. Ich celem jest
uwypuklenie problemów, uważanych za ważne w lokalnych społecznościach, a będących
jednocześnie mikrokosmosami większych globalnych zagadnień. Kolektyw organizuje
również warsztaty i wykłady dla studentów. Maciej jest wielokrotnym laureatem
prestiżowych nagród w konkursach takich jak  Grand Press Photo, BZ WBK Press Foto,
Fotoreporter Roku oraz Gdańsk Press Photo. Jest autorem wielu wystaw indywidualnych.

 

mMaciejMoskwaDSCF1190