Rafał MilachRafał Milach (ur. 1978) – fotograf, artysta wizualny, autor książek, pracujący w sferze poetyki szeroko rozumianego dokumentu fotograficznego. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Instytutu Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w czeskiej Opavie, obecnie wykładowca tej uczelni. Współzałożyciel Kolektywu Sputnik Photos.

Artysta wywodzi się z tradycji klasycznego dokumentu, ale odwzorowanie rzeczywistości uważa za niewystarczające. Dokonuje osobistej interpretacji w dziedzinie uważanej, zgodnie z tradycyjną wykładnią fotografii, za pole wiarygodnej relacji. Przeczy przy tym poglądowi, że dokument fotograficzny mówi przede wszystkim o prawdzie zdarzeń.

Dla widzów festiwalu interesująca będzie zasada tej interpretacji – Rafał Milach kontestuje zakodowany w nas porządek schematów fotograficznych. Stąd twórcze stosowanie wachlarza konwencji narracyjnych i plastycznych.

Dotychczas uznanie krytyki znalazło zastosowanie tych zasad w cyklach poświęconych głównie przemianom społecznym Europy Środkowo-Wschodniej. Długoterminowe projekty pozwalają zbudować subiektywny, autorski, stosowny dla każdego odrębnie, charakter wypowiedzi.

Rezydent Festiwalu “W Ramach Sopotu” jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Magnum Foundation, Europejskiej Fundacji Kultury. Jest laureatem, m.in. Pictures of the Year International, Photography Book Now, World Press Photo, Grand Press

Photo, Newsweek Poland Photo Award. Jego album “Winners” znalazł się w finale konkursu festiwalu Paris Photo, Aperture Photobook of the Year Award 2014.

Prace artysty znajdują się w kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie oraz w innych prestiżowych kolekcjach w świecie.

http://rafalmilach.com/

Wybrane prace: