Wystawa
fotoksiążki

Wielu artystów

Specyfika wydawnictw określanych mianem fotoksiążki, czyli to co odróżnia je od klasycznego albumu fotograficznego, staje się współcześnie przedmiotem szczególnego zainteresowania miłośników fotografii, inspiracją do opracowań kooperujących z autorami zdjęć grafików i kuratorów.

Ta specyfika to wartość fizycznego kontaktu ze starannie dobranym papierem, wyrafinowana konstrukcja introligatorska, nieutylitarna typografia, a przede wszystkim – uzupełniające koncept fotografa formalne podejście do zagadnień plastycznych.

Organizatorzy Festiwalu, zainspirowani możliwościami edytorskimi dynamicznie kształtującego swoją tożsamość nurtu, w tegorocznej prezentacji zebrali gamę książek fotograficznych o bardzo zróżnicowanym charakterze. Widzowie znajdą w niej zarówno pozycje z dziedziny selfpublishingu, jak i książki wydawane przez regularne wydawnictwa.

Także w zakresie podejmowanych tematów, prezentację cechuje egalitarne podejście. Dzięki temu miłośnicy fotografii będą mogli zapoznać się zarówno z poglądami autorów komentujących rzeczywistość społeczno-polityczną, jak i towarzyszyć artystom w ich intymnych, ulotnych dywagacjach.

Natomiast przede wszystkim – poznają książki opracowane przez utytułowanych projektantów, często wykraczające formalnie poza ramy pojęcia albumu fotograficznego, stające się przez to obiektami artystycznymi o znaczącej sile wyrazu.
Zatem równorzędnym kluczem doboru była aktualność problematyki podejmowanej przez autorów fotografii, jak i rozwiązania formalne.

Dzięki współpracy ze środowiskiem artystycznym mającym istotny wkład w rozwój nurtu, Festiwal pozyskał wartościowe zestawy, takie jak Kolekcja Wrzesińska, oraz nagradzane pozycje z wiodących wydawnictw takich jak pix.house oraz Blow Up Press. Widzowie będą mogli podziwiać projekty dotychczasowych rezydentów Festiwalu, oraz depozyty przekazane przez projektantów.

Wystawą fotoksiążek Festiwal W Ramach Sopotu inicjuje budowę własnej kolekcji współczesnych publikacji fotograficznych.

@wramachsopotu