Wystawy towarzyszące

KAROL GRYGORUK

I Love You Dad

Hubert Humka

Death Landscapes

PAWEŁ BŁĘCKI

Tymczasowe zagęszczenie materii

ILONA SZWARC

I Am a Woman and I Feast on Memory

KATARZYNA BOJKO-SZYMCZEWSKA

MIMESIS małpowania natury
Stany Przejściowe

Wystawa "1989"

@wramachsopotu