MIMESIS. Małpowanie natury / Stany przejściowe

Katarzyna Bojko-Szymczewska

© Katarzyna Bojko-Szymczewska

Opis wystawy

MIMESIS. Małpowanie natury

Być obrazem, kopią oznacza istnieć, ale także być podobnym do czegoś innego. Stając się obrazem, klonem dane dzieło powoływane jest do istnienia po raz drugi – jest zarazem takie samo, ale inne; podobne, ale wystarczająco odrębne od wzorca, by móc jawić się jako obraz, a nie jako byt oryginalny. Praca zrodziła się z fascynacji kopią, metodami odwzorowywania i sposobem, w jaki przedmioty przybierają nowe formy, przeradzają się w formy mimetyczne zarówno w naturze, technologii, jak i sztuce. ​Małpowanie natury ukazuje dualizm myślenia o mimesis, uwydatnia semantyczne opozycje: jedność – wielość, oryginał – kopia. Reprodukcja i sztuka masowa zrodziła się jako produkt uboczny zmian w sposobie życia i produkcji materialnej. Nie tylko dzieła sztuki zaczęto produkować na masową skalę, ale i cały świat człowieka – włącznie z nim samym – zaczął podlegać reprodukcji. Ambiwalencja dzieła to skomplikowana gra podobieństwa i odmienności. Podwójna, sprzeczna natura, będąca paradoksalną kombinacją tego samego i innego jednocześnie.

Stany przejściowe

Nowy rodzaj człowieka czy wynaturzenie? Ciało ludzkie jest wizualnym pomostem między tym, co duchowe a tym, co zewnętrzne i materialne. Posthumaniści postrzegają ciało jako pierwotną protezę, którą człowiek oswoił i stara się udoskonalać. W mojej pracy zastanawiam się, czy nowy człowiek – homo superior – to krok w dążeniu do degradacji czy krok w stronę stworzenia nadczłowieka?

Katarzyna Bojko-Szymczewska

Katarzyna

Bojko-Szymczewska

Katarzyna Bojko-Szymczewska
Katarzyna Bojko-Szymczewska (ur. 1975), absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, mieszka i pracuje w Gdańsku. W pracach fotograficznych wykorzystuje alternatywne techniki, przede wszystkim mokry kolodion; tworzy ambrotypy i negatywy na szklanych płytach. Korzysta z aparatów średnio- i wielkoformatowych. Charakterystyczne dla jej twórczości jest eksplorowanie potencjału tradycyjnych technik i nadawanie im współczesnego wydźwięku, manipulowanie rzeczywistością przedstawioną, łączenie motywów w subiektywne narracje, tworzenie odrealnionych obrazów. W polu jej artystycznych zainteresowań pozostają relacje człowieka z naturą oraz konteksty związane z historią sztuki.

Zobacz inne wystawy

Krzysztof Majewski, Michał Miziarski
Bogdan Dziworski

Copyright © 2024 W Ramach Sopotu

Skip to content