Surveillence

Valentyn Odnoviun

© Valentyn Odnoviun

Opis wystawy

Na projekt składają się zdjęcia spacerniaków i wizjerów w drzwiach cel dawnych więzień politycznych w Europie Wschodniej – miejsc, z których korzystały różne systemy opresji.

Niegdyś, by panować nad ludźmi, izolowano ich w kazamatach lub poddawano różnym metodom inwigilacji. Obecnie dozór przybrał nową – cyfrową – formę. Lecz zasada pozostaje ta sama. Całkowita fizyczna i umysłowa kontrola społeczeństwa.

Uważam, że pochodzenie historyczne ma na człowieka większy wpływ, niż to sobie uświadamia większość z nas. Prezentowane fotografie mają charakter zarówno dokumentalny, jak i subiektywny. Są prawdziwymi śladami zdarzeń, obiektów i wspomnień. Ale też służą za materiał do wyobrażania sobie tych wydarzeń, obiektów i wspomnień w sposób bardziej interpretacyjny.

Prace poddają w wątpliwość relację pomiędzy tym, co widzimy, a tym, co postrzegamy przed aktem rozpoznania. Prezentowane fotografie wyznaczają nie tylko granice ludzkiego postrzegania, lecz także sięgają tej granicy, na której skutki ludzkiego działania zderzają się z ich przyczyną.

Projekt ten jest dedykowany memu ojcu, Viktorowi Odnoviunowi, który – jako osoba ubiegająca się o azyl – spędził ponad cztery lata w trzech różnych zakładach karnych.

Kurator: Adam Mazur

Valentyn Odnoviun

Valentyn

Odnoviun

Valentyn Odnoviun
Urodzony na Ukrainie, mieszka i tworzy w Wilnie na Litwie. Absolwent Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych, otrzymał tytuł Magistra Fotografii i Sztuk Medialnych w 2016 roku oraz Historii i Teorii Sztuki w 2019 roku. Studiował też na ASP w Łodzi w 2015 roku oraz na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium w roku 2018. Obecnie jest doktorantem Instytutu Badań Kultury Litwy. W 2018 roku otrzymał na Litwie oficjalny tytuł artysta twórca. Od kilku lat jego twórczość dotyczy głównie tematyki historyczno-społecznej, jednak opowiedzianej przez pryzmat obrazu abstrakcyjnego, budującego znaczenia we współpracy z wyobraźnią widza – dopiero dzięki tej konfrontacji, w procesie interpretacji i za pomocą myślenia konceptualnego krystalizuje się przekaz prac. W latach 2016-2019 artysta nominowany był do wielu nagród, uczestniczył też w indywidualnych i zbiorowych wystawach na Łotwie, Litwie, Ukrainie, w Estonii, Gruzji, Czechach, Niemczech, Serbii, Słowenii, Polsce, Austrii, Włoszech, Holandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii i USA.

Zobacz inne wystawy

Różni artyści
Kacper Kowalski

Copyright © 2024 W Ramach Sopotu

Skip to content