Wystawa fotoksiążki

Wielu artystów

© Anna Bobrowska

Opis wystawy

Specyfika wydawnictw określanych mianem fotoksiążki, czyli to co odróżnia je od klasycznego albumu fotograficznego, staje się współcześnie przedmiotem szczególnego zainteresowania miłośników fotografii, inspiracją do opracowań kooperujących z autorami zdjęć grafików i kuratorów.

Ta specyfika to wartość fizycznego kontaktu ze starannie dobranym papierem, wyrafinowana konstrukcja introligatorska, nieutylitarna typografia, a przede wszystkim – uzupełniające koncept fotografa formalne podejście do zagadnień plastycznych.

Organizatorzy Festiwalu, zainspirowani możliwościami edytorskimi dynamicznie kształtującego swoją tożsamość nurtu, w tegorocznej prezentacji zebrali gamę książek fotograficznych o bardzo zróżnicowanym charakterze. Widzowie znajdą w niej zarówno pozycje z dziedziny selfpublishingu, jak i książki wydawane przez regularne wydawnictwa.

Także w zakresie podejmowanych tematów, prezentację cechuje egalitarne podejście. Dzięki temu miłośnicy fotografii będą mogli zapoznać się zarówno z poglądami autorów komentujących rzeczywistość społeczno-polityczną, jak i towarzyszyć artystom w ich intymnych, ulotnych dywagacjach.

Natomiast przede wszystkim – poznają książki opracowane przez utytułowanych projektantów, często wykraczające formalnie poza ramy pojęcia albumu fotograficznego, stające się przez to obiektami artystycznymi o znaczącej sile wyrazu.
Zatem równorzędnym kluczem doboru była aktualność problematyki podejmowanej przez autorów fotografii, jak i rozwiązania formalne.

Dzięki współpracy ze środowiskiem artystycznym mającym istotny wkład w rozwój nurtu, Festiwal pozyskał wartościowe zestawy, takie jak Kolekcja Wrzesińska, oraz nagradzane pozycje z wiodących wydawnictw takich jak pix.house oraz Blow Up Press. Widzowie będą mogli podziwiać projekty dotychczasowych rezydentów Festiwalu, oraz depozyty przekazane przez projektantów.

Wystawą fotoksiążek Festiwal W Ramach Sopotu inicjuje budowę własnej kolekcji współczesnych publikacji fotograficznych.

Zobacz inne wystawy

Visvaldas Morkevičius
Hubert Humka
Estella Dandyk, Kacper Godlewski, Karolina Golis, Maria Łukaszewska, Filip Preis, Aleksandra Szajnecka, Karolina Wojtas
Skip to content