Divine

Hubert Humka

Divine

Hubert Humka

Termin

2.09.-9.10.

Miejsce

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie (PGS)

Wstęp

Bilet PGS

Opis

Projekt Huberta Humki jest rozważaniem nad istotą elementu boskiego – czy istnieje racjonalna, bądź metaforyczna możliwość definiowania tego fenomenu. To powtarzające się indywidualne i nieobiektywne pytanie o to, jaka jest natura tego co boskie, w jaki sposób ujawnia się w odniesieniu do świata i jak ją postrzegamy. Posługując się odniesieniami kulturowymi i historycznymi porusza temat kształtowania się w świadomości obrazu Boga w ujęciu emocjonalnym i duchowym, a także potrzeby poszukiwania jego przejawów w rzeczywistości. Czy esencję tego co boskie można traktować jako personifikację sił natury, czy szukać jej obecności tylko na poziomie intelektualnym?

Ta teistyczno – filozoficzna refleksja artysty przyjmuje na wystawie siedem bardzo zróżnicowanych intermedialnych form, ale projekt w samym swoim założeniu nigdy nie będzie skończony, arogancją byłoby sądzić, bez żadnych wątpliwości, że to są wszystkie odpowiedzi. Tym bardziej, że nie mamy pewności, że są one dla nas poznawalne. Divine Huberta Humki jest podróżą i zaproszeniem do osobistego zgłębiania zagadnienia boskości na poziomie metafizyczno – egzystencjalnym, zmierzenia się z własnymi wątpliwościami.

Kilka lat temu przeprowadzono serię badań dotyczących tego jak postrzegamy Boga wśród różnych kultur. Zauważono, że nieświadomie nie możemy się powstrzymać od wyobrażania sobie przebóstwionych wersji samych siebie. Implementujemy obrazowi Boga perfekcyjną, ale nadal ludzką charakterystykę, nawet osobowość i potrzeby. W pytaniu o istotę boskości odczuwamy psychologiczną potrzebę, czujemy się zmuszeni wiedzieć jaki jest Bóg. Nie mając innych odniesień przypisujemy mu własne atrybuty. Artysta w swoim projekcie porusza ten aspekt budowania obrazu Boga. Jednak wykorzystując język sztuki ma możliwość nadania swoim przemyśleniom bardziej abstrakcyjnego tonu, a tym samym otworzyć przestrzeń dla wielowymiarowej interpretacji, wskazując nie tak oczywiste kierunki kontemplacji.

Kuratorka: Maja Kaszkur

Hubert

Hubert Humka

Humka

Hubert Humka
Hubert Humka - fotograf, artysta wizualny, ukończył łódzką filmówkę, w której obecnie prowadzi autorskie zajęcia w Katedrze Fotografii. W swojej twórczości koncentruje się na człowieku, sięga do jego natury, dotykając jego śmierci, miłości, zła, boskości. Portretuje go w nieoczywisty sposób, przez pryzmat pejzażu, fotografii z miejsc zbrodni czy jak ostatnio naturalnych cmentarzy. Pokazywał swoje projekty na wystawach w Polsce i zagranicą, m.in.: w Muzeum współczesnym Wrocław, Leica Gallery Warszawa, Maison de la Photographie Lille, Claude Samuel Paryż oraz na międzynarodowych festiwalach fotograficznych, w tym: Les Rencontres d’Arles (Francja) Transphotographiques (Francja), Fotofestiwal Łódź. Finalista Prix Voice Off Selection na festiwalu Les Rencontres d’Arles Off (Francja) i Photo Diploma Award (Polska) Autor nagradzanych w wielu konkursach książek: „ Evil Man” (Łódź Film School Press, Łódź 2015) i „Death Landscapes” (BLOW UP PRESS, Warszawa, 2018), która była nominowana m.in.: do Prix Bob Calle du livre d’artiste (Francja, 2019). Kurator wielu wystaw krajowych i zagranicznych studentów Szkoły filmowej w Łodzi.

Zobacz inne wystawy

Copyright © 2022 W Ramach Sopotu
Skip to content