Do trzeciej już edycji Festiwalu fotografiiW ramach Sopotu 2017” miasto zaprosiło, jak co roku – wybitnych polskich fotografów. Na majowych rezydencjach gościli: Kuba Dąbrowski, Zuza Krajewska, Adam Lach, Rafał Milach, gość specjalny – Tadeusz Rolke, Ilona Szwarc.

Kluczem wyboru rezydentów było doświadczenie w szeroko rozumianym procesie dokumentalnym. Sopot gości artystów eksperymentujących z obrazem, posługujących się indywidualnym, wyrazistym językiem fotograficznej wypowiedzi. Są to dokumentaliści, którym nie jest obcy język abstrakcji, jak również autorzy ze świata kreacji stosujący formy dokumentalne.

Przyjmując perspektywę zastosowaną przez Tomasza Bergmanna, dyrektora artystycznego Festiwalu, klarownym staje się wspólny element ich pracy – zaproszeni artyści budują emocjonalne historie o zbiorowościach, grupach społecznych, środowiskach i miejscach.

I o ile prace Kuby Dąbrowskiego, Adama Lacha i Rafała Milacha bez kontrowersji mogłyby zostać opublikowane w antologii dokumentu, to narracją, plastyką oraz zastosowanymi narzędziami wykraczają poza ramy gatunku.

A jeśli Tadeusza Rolke, Zuzannę Krajewską i Ilonę Szwarc różnią fotograficzne pokolenia, pochodzenie i środowisko artystyczne, łączy ich autorski język oparty o popkulturowe klisze.

W tak zaproponowanej grupie twórców możemy spodziewać się kreatywnych dyskusji, eksperymentalnych prac i przekroczeń ram.