Tadeusz Rolke

Tadeusz Rolke (ur.1929) – jeden z prekursorów powojennego reportażu w Polsce, autor słynnych portretów ludzi kultury, jeden z pierwszych polskich fotografów modowych. Człowiek legenda, niezwykle wyrazisty charakter o życiu pełnym artystycznych zwrotów.

Studia historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim przerwało mu aresztowanie i oskarżenie o działalność antypaństwową – po amnestii rozpoczyna pracę w zakładach optycznych – jedynym dostępnym mu ówcześnie miejscu związanym z fotografią, którą interesował się już jako harcerz Szarych Szeregów. Tu rozpoczyna się barwna historia: pierwsze publikacje w pismach Świat Młodych i Stolica, następnie Polska, Świat, Ty i Ja, Przekrój, stypendium w Niemczech, a potem 10 lat niemieckiej emigracji, owocujące współpracą z magazynami Der Spiegel, Stern, Die Zeit, zaskakujący powrót do kraju w czasie stanu wojennego, równie owocna kontynuacja pracy ponownie w Polsce.

Archiwum Tadeusza Rolke udostępnione zostało przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz dzięki zasobom Wydawnictwa Agora to ponad 140 tysięcy zdjęć, dających przekrojowy ogląd dla długiej epoki, wskazujący na nieograniczone zainteresowania autora. Tytuły katalogów archiwum pozwalają wyrobić sobie pogląd na zainteresowania artysty: sesja dla Elle 1965, życie Romów w Polsce, zespół Maanam, ośrodek terapii uzależnień w Velgen, działania Galerii Foksal, Artur Rubinstein w Filharmonii Narodowej, zdjęcia modowe dla Przekroju, bazar Różyckiego, Tadeusz Kantor, Hamburg lata 70-te, Moskwa 1961, Kalina Jędrusik, manifestacja i starcia uliczne w stanie wojennym 1982.

Przemyślany plan realizacyjny na dany cykl, emocjonalne podejście, dogłębne znawstwo życia, wiedza z dziedziny sztuk plastycznych, wreszcie, specyficzny układ szczęście-przypadek-talent, taka wszechstronność gwarantowała efekty najwyższej klasy. Sam o sobie autor mówi, że jest jednym z ostatnich użytkowników metody “decydującego momentu” Henri Cartier Bressona.

Szczególny intuicyjny charakter cechuje zdjęcia modowe i portrety znanych artystów realizowane od lat 60-tych. To serie zdjęć o zawsze nieodmiennie współczesnym charakterze, realizowane z wyjątkowo zgodnym z aktualnymi trendami instynktem.

Tadeusz Rolke to także współzałożyciel wydawnictwa „edition.fotoTAPETA”

Jest odznaczonym Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Wiedzę przekazuje młodym adeptom fotografii współpracując z Uniwersytetem Warszawskim i Warszawską Szkołą Fotografii Mariana Szmidta.

Entuzjastów fotografii pozwalamy sobie zainteresować zasobami MSN w Warszawie:

http://artmuseum.pl/pl/archiwum/archiwum-tadeusza-rolke

Interesującą propozycją będzie także z pewnością dokument Piotra Stasika o kilkusetkilometrowej podróży Tadeusza Rolke w towarzystwie młodego adepta sztuki fotografii po Polsce, barwny, głęboki,  dziennik relacji mistrz i uczeń.

 

http://culture.pl/pl/tworca/tadeusz-rolke

Wybrane prace: